WelkomOver mijCentering® voor volwassenenBegeleiding aan kinderenAgendaFavoriete linksNeem contact opTe Huur
Kristel Geers
Centering® Practitioner / Klinisch Psychologe
Centering® voor volwassenen

Als psychologe hanteer ik het model centering®. Dit model loopt als een rode draad doorheen de visie en de aanpak die ik hanteer. Ik verenig dit model met wat ik als klassiek geschoold psychologe aan kennis en vaardigheden bezit. Het samenbrengen van deze beide dimensies betekent een meerwaarde in de begeleiding en ondersteuning die ik bied.

Waarom een sessie volgens het model Centering
® en voor wie?


1) Net als het zorgen voor voldoende beweging, gezonde voeding, het genieten van een hobby, hoort het ervaren van een centering sessie eveneens in dit rijtje thuis. 
Je hoeft helemaal niet zwaar en diep in de put te zitten om de weldaden van een centering sessie te ervaren.
De dynamiek van het leven en onze maatschappij brengt voor ieder van ons uitdagingen mee waardoor we af en toe eens dienen halt te houden.

  • het vastlopen op je werk,
  • het gevoel je leeg te geven,
  • levensvragen die je bezighouden,
  • verandering willen brengen maar niet weten hoe,
  • het trouw willen blijven aan jezelf maar dit niet makkelijk vinden,
  • ... 

Allen zaken die we allemaal herkennen en waar bewustwording een eerste stap naar verandering kan betekenen.

2) Op een rijtje:

*EMOTIONEEL/MENTAAL :  Wanneer je emotioneel in de knoei zit: depressieve gevoelens, lusteloosheid, angsten, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen en kracht, rouwverwerking, piekeren, overspannen, ervaren van stress,...

* FYSIEK: je ervaart lichamelijke klachten zonder duidelijke medische reden.Werkwijze

Een eerste afspraak?
1) Je neemt telefonisch of via mail contact op.
2) We plannen een afspraak, meestal starten we met een 2 tal afspraken om een goed zicht te krijgen en eventuele vorderingen reeds in kaart te kunnen brengen. 

3) Tijdens de sessie is er tijd voor kennismaking via gesprek, waarna je plaats neemt op de behandeltafel. Op dit moment ga ik op zoek naar fysieke blokkades en dit op de verschillende lagen van het lichaam ( botten, spieren, organen, fasciën, vloeistoffen, endocriene klieren, zenuwstelsel).
4) Wat je lichaam aangeeft, wordt gekoppeld aan jouw verhaal, de inzichten van Centering®, maar ook de klassieke psychologische visies en theorieën zijn hierbij heel belangrijke ankerpunten. Via gesprek, lichaamsgerichte technieken en/of oefeningen gaan we dieper in op de bekomen inzichten.
6) aan het einde krijg je enkele tips aangereikt om ook thuis verder aan de slag te gaan met de inzichten.

Welke methodes hanteer ik:
Naast de lichaamsgerichte technieken hanteer ik ook andere methodieken zoals gesprek, relaxatie, massage, creatieve oefeningen, ... steeds afgestemd op jouw noden en waar jij je goed bij voelt.


DOEL van een Centering sessie:
- Dat je met hernieuwde energie en inzicht terug aan de slag kunt gaan
- Dat er beweging is gekomen in je verhaal, gedachten, gevoelens en fysieke blokkades
- Dat je gaandeweg zicht krijgt op wat je vasthoudt en hoe je stapje per stapje kan leren loslaten.
- Dat je jouw talent en kracht ten volle kan gaan leven

HOE VAAK kom je langs?

Eénmalige zelfzorg: Zo nu en dan eens langskomen, is zorgen voor jezelf, het doet deugd je gehoord en gezien te voelen, steun te voelen, het kan je een boost geven, je motivatie sterken, inzicht bieden, je even wat rust schenken,...

Meerdere malen: Hierop staat geen vaste regel. Afhankelijk van de aard van jouw vraag, geef ik een voorstel van wanneer een volgende sessie best kan worden gepland. Hierbij is jouw proces en de stappen die op korte termijn en / of lange termijn gezet kunnen worden mijn motivering.

Wordt er iets van jou verwacht?

Eigenlijk niets om je zorgen in te maken, want ik wil je net die plek bieden waar je prestatie en het streven naar perfectie achterwege mag laten, kortom, ik wil je een rustpunt bieden om te zijn wie je bent.
Wat wel een belangrijke attitude is alvorens een Centering® sessie te ondergaan is vooral jouw bereidwilligheid en een open houding om te leren voelen en ervaren van wat jouw lichaam je vertelt. Hieruit kan op krachtige wijze verandering en groei ontstaan.  

Tevens kan er binnen de werkvormen die ik gebruik (bv. relaxatietechnieken, ademhalingstechnieken, stretching, visualisatie,...) naar jouw beleving gevraagd worden, wat die ook moge zijn, er kan je een thema aangereikt worden waar je even je focus dient op te behouden, enz.


Wat is het niet?

  • Ik neem geen testing af en stel geen diagnoses maar bekijk graag de specifieke elementen die op dat moment belangrijk zijn voor de persoon in kwestie. Neemt niet weg dat ik indien nodig zal doorverwijzen indien een diagnose wenselijk zou zijn.
  • Hoezeer we het ook zouden wensen, het is geen toverspreuk die alles 'oplost'( trouwens, wat is oplossen?) Het biedt je tips en richtlijnen, inzicht en bewustwording, steun en vertrouwen. Dit alles leidt je naar jouw persoonlijke kracht en verandering.
  • Centering® sessies zijn geen behandelingen voor psychische stoornissen, daarom, bij vermoeden van een psychisch dysfunctioneren, van welke aard ook, wordt u aangeraden gespecialiseerde diensten en personen te raadplegen. In dit geval is het niet raadzaam een Centering® sessie te ondergaan en is gespecialiseerde hulp van primair belang.
  • Een Centering®  sessie is sowieso niet aangewezen bij schizofrene of andere psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.


Duur van de sessie:

Een sessie duurt 1 uur en kost 50 euro.  U kunt online een afspraak maken.


 

WelkomOver mijCentering® voor volwassenenBegeleiding aan kinderenAgendaFavoriete linksNeem contact opTe Huur