WelkomOver mijLevenscirkel sfeerwinkelAgendaFavoriete linksNeem contact opTe Huur
Kristel Geers
Centering® Practitioner / Klinisch Psychologe
Over mij

Ik ben Kristel Geers(°'79) en samen met mijn man zijn wen toegewijde ouders van twee fijne dochters.
Ik heb er altijd van gedroomd om een job uit te oefenen waarin het omgaan met anderen centraal stond.  Na mijn middelbare studies, vond ik het zeer moeilijk om een beroepskeuze te maken. Na lang zoeken en voelen wat nu eigenlijk bij mij paste, wou ik graag met kinderen aan de slag en dit resulteerde dan ook in een diploma kleuteronderwijs aan de KHBO te Brugge.

Tijdens deze studies kwam ik in aanraking met verschillende visies, met vakken als psychologie en agogische vaardigheden,  met een diversiteit aan leerkrachten, ouders, psychologen, kinderen, persoonlijke begeleiders,.... Ik merkte dat de vraag naar de drijfveer van kinderen, ouders, leerkrachten om te handelen zoals ze handelden, naar het waarom de ene ouder bijvoorbeeld meer angst dan een andere ouder vertoonde,... me sterk bezighielden. 
Ik voelde dat het omgaan met de emotioneel - mentale facetten van de mens meer aanleunden bij wat ik eigenlijk echt wou gaan doen. Ik voelde de drang om meer te weten te komen over de mens in zijn totaliteit. Daarom nam ik de beslissing om de studie Psychologie aan de Universiteit Gent aan te vatten. In 2004 ben ik dan ook met onderscheiding afgestudeerd als Klinisch Psychologe.

Onmiddellijk daarna begon ik als docente aan de VIVES hogeschool te werken. Daar heb ik 11 jaar met veel toeweiding gewerkt zowel binnen de opleidingen Bachelor lager - kleuter onderwijs alsook in de opleiding tot Wellnessconsulent, waar ik vakken als relaxatie, creativiteit, agogische vaardigheden, ontwikkelingspsychologie en psychologie doceerde en waar ik (jong)- volwassenen heb mogen begeleiden zowel in hun persoonlijke als in hun professionele groei. Wat je aandacht geeft, groeit en zo verging het ook in mijn praktijk die ik toen in bijberoep uitoefende. Uiteindelijk nam ik het besluit om volledig als zelfstandige aan de slag te gaan.

Eind juni 2013 ben ik als Centering® Practitioner afgestudeerd. Dit is een vierjarige intense opleiding die ik aan de Souldance Academie te Moorsele heb gevolgd. Tijdens deze opleiding onderging ik naast een zeer degelijke professionele opleiding ook een persoonlijk groeiproces. Het deed me 'landen' en zette me in beweging, ik kreeg al doende en al voelend inzicht in mezelf, ik voelde hoe ik niet meer stuurloos onderging, maar ik werd me bewust van de dynamiek in mezelf. Ik ervaarde hoe mijn schaduwzijdes mijn keuzes bepaalden, ik leerde hoe ik die schaduwzijdes te vriend kon maken, ze horen immers bij wie ik ben, meer nog, ze leiden me naar mijn dromen en talenten en naar het neerzetten van mijn 'hart en ziele werk'.  Ik voelde hoe het mogen toelaten van wat ik emotioneel voelde me tot mijn kracht bracht. Deze professionele opleiding en de persoonlijke inzichten die ik mocht ervaren, betekenen voor mij een grote meerwaarde in mijn (be)handelen. 
Centering® betekent voor mij een praktisch bruikbaar therapeutisch model alsook een levensvisie.

Aangezien ik me pas echt in mijn element voel bij diversiteit in mijn werk, vind je me terug op diverse werkplekken naast het werken op mijn thuisadres.
Namelijk:

 • Als Klinisch Psychologe bij Delta, kinder en jeugdpsychiater Dr. Cosyns, te Brugge
 • Psychologe / Centering Practitioner bij de groepspraktijk en als docente bij het opleidingscentrum van Souldance (www.souldance.be)

Ik blijf me steeds bijscholen vanuit mijn interesse zodat ik mijn begeleiding blijvend kan verrijken.

Gevolgde opleidingen en workshops:

 • Kleuterleidster aan de KHBO te Brugge  (1997-2000)
 • Klinische Psychologie aan de RUG (2000-2004)
 • één module in de opleiding tot relaxatietherapeut (IRSK - 2008-2009, o.l.v. Karl Devreese)
 • Workshop kinderyoga (o.l.v. Vanessa Demeulemeester - Amba amba 2012)
 • beroepsbekwaamheid masseur ( Syntra West-2010)
 • 4 - jarige intense opleiding tot Centering®Practitioner   (2009- 2013) te Souldance Academie te Moorsele
 • workshops 5 ritmes met Nele Vandezande - Souldance Moorsele
 • Brain gym 1A + 1 B ( bewegen om te leren - Sonja De Poorter- 2011)
 • Medewerker aan het boek:
Cornillie, N.; m.m.v. Geers, K.,(2014) Spoken op school ( Faalangstpreventie),p212, uitg Garant : Antwerpen - Apeldoorn
 • Opleiding Sherborne level 1 en 2  VIVES - Brugge - o.l.v. Veronique Goethals 2014
 • workshops binnen de oplossingsgerichte psychotherapie
 • Opleiding in functie van workshops Goed geslapen o.l.v. Dr. Annelore Roose - UZ Leuven. (2014)
 • Zomerschool : Opleiding Cognitieve gedragstherapie bij insomnie ( juni 2015 ) Kempenhaeghe slaapkliniek Nederland
 • Kinderyoga docent opleiding ( amba amba Desselgem 2016-2017)

 

WelkomOver mijLevenscirkel sfeerwinkelAgendaFavoriete linksNeem contact opTe Huur