Voor de kinderen

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan                ( pippi langkous)

Ook onze kinderen lopen soms wat vast. Heel vaak kunnen we zelf door warmte en nabijheid te schenken al heel wat doen, maar soms is dat extra steuntje nodig. Lees hier wat ik voor jullie kan betekenen.  

Sowieso indien je graag uw zoon of dochter aanmeldt, wordt er gestart met een eerste intake gesprek met de ouders. Afhankelijk van de leeftijd en de wens van uw zoon of dochter kan hij of zij al dan niet bij dit eerste gesprek betrokken worden. Na dit gesprek overleggen we samen hoe we van hieraf verder kunnen gaan. 

Inzicht via onderzoek

Soms voel je aan dat iets in de ontwikkeling moeilijk loopt.  Je maakt je zorgen omdat er op diverse vlakken signalen de kop op steken. Deze signalen kunnen emotioneel van aard zijn, maar ook op vlak van gedrag, schools functioneren, in relatie tot anderen kunnen signalen zichtbaar worden. Soms kan je er de vinger niet op leggen en wordt een onderzoekende fase aangeraden.  Via onderzoek krijg je meer inzicht in wat er gaande is. In wat moeilijk loopt maar ook in waar de talenten zitten.  In de praktijk kunt u terecht voor :

Aandacht -en concentratie onderzoek, intelligentie onderzoek voor kinderen tussen 6 en 16 jaar, belevingsonderzoek wanneer het emotioneel moeilijk loopt.

Groei via begeleiding

Afhankelijk van de startvraag, kunnen we van start gaan met een begeleiding in wat moeilijk loopt. In samenspraak worden een aantal sessies gepland, geheel afgestemd op de noden van uw kind, van uw gezin. 

In het werken met kinderen ga ik op zoek naar die toegangspoort bij jouw zoon of dochter. Ik maak gebruik van verhalen, creatieve opdrachten, relaxatie oefeningen, yoga oefeningen, visualisatie en meditatie oefeningen, cognitieve gedragstherapeutische, oplossingsgerichte technieken uiteraard afgestemd op leeftijd en voorkeur.


Kostprijs 

De prijzen variëren naargelang de aard van het consult. 

Intake gesprek : 65 euro / uur

Concentratie onderzoek : 65 euro / uur ( meestal zijn hiervoor een 2 à 3 tal sessies van 1 uur verspreid in tijd wenselijk - verslag inbegrepen), intelligentie onderzoek : 130 euro ( verslag inbegrepen), belevingsonderzoek 65 euro / uur ( een 3 tal sessies verspreid in tijd)

Therapie: 55 euro /uur

Klasobservatie / bespreking:  50 euro / uur ( + indien van toepassing kilometervergoeding 0.35 euro /km)

Af en toe worden extra verslagen opgevraagd, is een telefoongesprek met leerkracht  / CLB of andere nodig, ook hiervoor wordt een bijdrage verrekend, ik overleg dit graag met u .

© Copyright kristel geers